تاریخچه

ورزشگاه آزادی  نجف آباد از سال 1347 توسط  مسئول وقت  اداره تربیت بدنی آقای کوچکزاده  تاسیس گردید که به ترتیب مسئولین اداره از آن زمان  تا کنون می توان مرحوم تدین ومرحوم ابطحی ونقشینه وگلی زاده ،محمد باقر پسران،رضایی،یوسفی ،نورمحمدی ،اکرامیان ،رستمی ،  جعفر شریعتی ،زمانیان ،غیور ،خلیلی،حاج علی اکبری و سید محمد طباطبائی به خود دیده است کَه هر کدام به نوعی برای ورزش این شهرستان خدمتی کرده اند .

تاریخچه فوتبال

در همان زمان مسابقات باشگاه هی در نجف آباد وجود نداشت وفقط مسابقات آموزشگاهی که بین دبیرستانهای دهقان- پهلوی ( منتظری) امیر کبیر- وکانون کار آموزی برگزار می گردید واز بین آنها تیمهای کلنی تشکیل می شد ودر مسابقات استان شرکت می کردند که از شرکت پنج دوره چهار مقام اولی ویک مقام دومی بوده است وباید یادی از محمد علی مغزی کرد که سرپرستی این تیمها را به عهده داشت جالب انکه مربیان عهده دار مربیگری بودند.مربیانی که می توان نام برد شهید سمندری- مرحوم ناصرالدین فاضل – تقی پزشکی – عباس زمانیان – مصطفی صاحب نظر- محمدعلی مغزی- مرحوم حسنعلی نادر- حبیب راستی – نادر – محسن قاهری یاد کرددر ضمن کارهای تیم توسط فریدون عاطفی-  علی رضاخلیلی وحیدری انجام می گرفت.تا در سال 1353 مسابقات فوتبال تیمی محلات شروع شد ودر زمینهای خاکی اطراف نجف اباد شروع شد وتیمهایی با همت آقایان گل محمدی – صافی شاه –عبدالهی- الحبیبی  خدادادی- شاه بنده –بهیار –قدیریان – خاکی – ملکی – انصاری –ایوبیان – رجایی با تیم های چون عقاب – پرسپولیس سپاهان -  یاران – دارایی- کیان – اسپارتاک – نبرد – ناسیونال –نصیر  یاسر – اعظم – اقبال – ارارات – البرز  شکل گرفت .به صورت محلی برگزار می شد .تا اینکه به همت مسئول تربیت بدنی محمد جعفر شریعتی واسداله ایوبیان مسابقات باشگاه هی شد ودر زمین خاکی وچمن استادیوم آزادی برگزار می گردید وباشگاه های می توان نام برد  ایرانجوان – زاینده رود -  پاس- استقلال- تام کهریز سنک- کشاورز جلال اباد  -  انقلاب -  ارشاد یزدانشهر – تربیت – مشعل- فلات – شهرداری یزدانشهر – بنیاد مهاحرین- اتحاد گلدشت – پرسپولیس – سپاهان – عقاب – کشاورز قلعه سفیذ – وحدت کهریزسنگ – شهباز – بانک ملی – سازمان اب – شاهد-فجر-سروش-اقبال-هما-طوفان-110-پاس -  بسیح – شهرداری نجف آباددر مسابقات شرکت داشته اند ومسئولین  هیات فوتبال که زحمات بسیار برای فوتبال این شهر کشیده اند.مهندس صانعی –عموعلی اکبری –سرهنگ سپیانی – علی رضا غیور – مصطفی آیتی – سید مجید شکرالهی -  محمود معین – حججی – محمد امینی  که هر یک توانسته اند فوتبال باشگاه ها را به صورت منظم برگزار نمایند .

از افتحارات   این دوره ها می توان به تیمهای شاهد وفجر اشاره کرد که توانستند در سطح کشور فعالیت نمایند.

شاهد سال 1386 شرکت در جام حذفی کشور

فجر امیدهای کشور1384

بانوان قهرمان لیگ دسته اول کشور فوتبال1390

بانوان شرکت در لیگ برتر فوتبال کشور1391

 تیم بانوان آینده سازان نجف آباد مقام سوم لیگ برتر بانوان کشور 1392

 تیم بانوان آینده سازان نجف آباد مقام سوم لیگ برتر بانوان کشور 1393

 تیم بانوان آینده سازان نجف آباد مقام چهارم لیگ برتر بانوان کشور 1394

حضور تیم بزرگسالان پیروزی در مسابقات دسته سوم کشور 1394