طبق گزارش واحد بانوان شهرستان نجف آباد حضور دو داور بانوان خانم ها مریم ناصری و فاطمه قربانی از شهرستان در مسابقات لیگ یک کشور که به میزبانی بندر