واحد مسابقات

24 دی 1401, 06:00

حضور دو داور از بانوان شهرستان نجف آباد در مسابقات لیگ یک کشور

حضور دو داور از بانوان شهرستان نجف آباد در مسابقات لیگ یک کشور

طبق گزارش واحد بانوان شهرستان نجف آباد حضور دو داور بانوان خانم ها مریم ناصری و فاطمه قربانی از  شهرستان در مسابقات لیگ یک کشور که به میزبانی بندر امام برگزار می‌گرددوازوی موفقیت برای این دو داور.