عکس

26 دی 1401, 15:22

جشنواره فوتبال رده پایه باشگاه ها و مدارس فوتبال شهرستان نجف آباد

جشنواره فوتبال رده پایه باشگاه ها و مدارس فوتبال شهرستان نجف آباد

جشنواره فوتبال رده پایه باشگاه ها و مدارس فوتبال شهرستان نجف آباد در فصل96 در 5 رده سنی از روز شنبه11/6/96 در ورزشگاه آزادی نجف آباد آغاز گردید.