عکس

26 دی 1401, 15:17

گزارش تصویری طرح استعدادیابی فوتسال به میزبانی شهرستان نجف آباد

گزارش تصویری طرح استعدادیابی فوتسال به میزبانی شهرستان نجف آباد

روایت تصویری از طرح استعدادیابی فوتسال رده های پایه به میزبانی شهرستان نجف آباد؛ این شهرستان امروز میزبان ۲۸ فوتسالیست از شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون بود.